Woudzand

Noordoost-Nederlandse term voor zand voorkomend nabij het maaiveld. Het zand is geelbruin tot roodbruin gekleurd en wordt ook wel dekzand genoemd. Woudzand wordt droog gewonnen, bijv. als eerste stap van de aanleg van een zandwinplas, en toegepast in zandpaden, als ophoogzand, in maneges e.d.

[gravityforms id="2" title="false"]