Onze grindsoorten

Bel ons op 050 - 5010727

Over grind

Grind is ontstaan door erosie van water of door ijsmassa’s die zich lang geleden over het aardoppervlak bewogen. Het is door de stroming van de rivieren meegenomen stroom afwaarts. Langs de hele rivier vinden grind afzettingen plaats. Hoe verder stroomafwaarts hoe kleiner de grind steentjes. Door het winnen van grind langs de rivieren en het zeven op steen grootte en het wassen, is het grind geschikt voor gebruik. Dit noemen we riviergrind. Als grind wordt gevormd door ijsmassa’s noemen we dat glaciaal grind. Deze zijn door Scandinavische ijsmassa’s ontstaan en verspreid. Hierdoor ligt er in het noorden en Oosten van Nederland grind afkomstig uit de Oostzee en Scandinavie. Grind ontstaan door ijs is niet mooi rond gesleten, maar eerder hoekig. We spreken van grind als de steentjes tussen de 2mm en 63mm zijn. Kleinere steentjes noemen we zand., grotere stenen noemen we keien.