Onze Tuingrond/bodemverbeteraars

Bel ons op 050 - 5010727

Verrijkt met compost

Tweede soort, grof gezeefd


Gezeefd

Bodemverbeteraar

Tuingrond is de vruchtbare zwarte laag wat zich bevind boven de zandlagen in de aarde.

Met name in Drenthe in de veenkolonien hebben ze de bovenste veen – en turflagen afgegraven en bleef de teelaarde achter. Teelaarde is een ver-aarde laag die zich in afgelopen eeuwen heeft gevormd.

Door toevoeging van bepaalde meststoffen kan teelaarde geschikt gemaakt worden voor diverse toepassingen en verrijkt worden zodat het geschikt is voor vegetatie.